Menu Zamknij

Zapraszamy na Turniej!

Zarządu IKS „Spartakus” serdecznie zaprasza wszystkich chętnych członków Klubu do integracyjnego turnieju na krytych kortach w Czeszewie. Udział jest bezpłatny. Mecze rozgrywane będą na dwóch kortach. Czas od godz. 10.00 do 15.00. Przewidujemy skromny poczęstunek, kawę i herbatę. Będzie czas na rozmowę o przyszłym sezonie i planach na przyszłość.

Ze sportowym pozdrowieniem – Zarząd IKS „Spartakus”

Prosimy zgłaszać udział na tel. 606261829 (Jarek)

Podsumowanie Walnego Zebrania

Dnia 7 grudnia 2023 roku o godzinie 18.45 w restauracji „Pod Szyszkami” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Integracyjnego Klubu Sportowego „Spartakus”.

Podczas obrad dokonano podsumowania działalności Zarządu w latach 2021-2022 oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przeprowadzono wybory do nowego Zarządu IKS „Spartakus” oraz wybrano nowych członków Komisji Rewizyjnej.

W wyniku wyborów ukształtował się następujących skład nowego Zarządu IKS „Spartakus” w Koźminie Wielkopolskim:

 1. Jarosław Kucharski (prezes)
 2. Marek Mastalierz (wiceprezes)
 3. Michał Mastalierz (sekretarz)
 4. Arkadiusz Zmyślony
 5. Krzysztof Michalak

Skład nowej Komisji Rewizyjnej:

 1. Henryk Baszyński (przewodniczący)
 2. Jakub Nowak
 3. Tobiasz Walczak

Podczas obrad ustalono nowe stawki składek członkowskich oraz opłaty wpisowej. Ponieważ od wielu lat nie zmieniały się opłaty członkowskie podjęto decyzję o zwiększeniu wszystkich składek i opłat o 100%. Zaproponowane nowe stawki zostały przyjęte poprzez głosowanie.

 1. Wpisowe – 200 PLN (młodzież do 21 roku życia, niepełnosprawni i emeryci 100 PLN).
 2. Roczna składka członkowska:
  • 200 PLN (rezerwacja 1,5h/tydzień)
  • 100 PLN (osoby niepełnosprawne, emeryci i młodzież do 21 roku życia)
  • 80 PLN – składka podtrzymująca dla członków IKS „SPARTAKUS” oraz grupy AGK

Zarząd IKS „Spartakus”

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków Integracyjnego Klubu Sportowego „SPARTAKUS” w Koźminie Wielkopolskim

Zarząd Integracyjnego Klubu Sportowego „SPARTAKUS” w Koźminie Wielkopolskim zawiadamia
o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków, które odbędzie się
7 grudnia 2023 roku o godzinie 1830 w restauracji „Pod Szyszkami” (Nowa Obra 75a)

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!!! Walne Zebranie Członków IKS „SPARTAKUS” zostaje odwołane

Z powodu nie przygotowania w ustalonym terminie sprawozdania finansowego przez biuro podatkowe Zarząd IKS „Spartakus” w Kożminie Wielkopolskim zmuszony jest odwołać Walne Zebranie Członków w ustalonym terminie (tj. 9 maja 2023 r.).

Kolejny termin zostanie ustalony po otrzymaniu sprawozdania finansowego od biura rachunkowego.

Serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Zarząd IKS „Spartakus”

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej!

Zapraszamy wszystkich chętnych, również osoby niepełnosprawne posiadającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, do wstąpienia w szeregi naszego Integracyjnego Klubu Sportowego „SPARTAKUS” Koźmin Wielkopolski.

Integracyjny Klub Sportowy „SPARTAKUS” Koźmin Wielkopolski istnieje od 1996 roku (wcześniej jako TKKF „Spartakus”) i zrzesza ok. 60 członków w tym osoby niepełnosprawne.

Członkami IKS „SPARTAKUS” Koźmin Wlkp. mogą być wszystkie osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Klubu (małoletni, w wieku poniżej 16 lat za zgodą ich przedstawicieli ustawowych) oraz opłacą wpisowe.